Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański)

     Kościół ewangelicko-augsburski mieści się w kaplicy Przemienienia Pańskiego, w byłych zabudowaniach klasztornych ojców franciszkanów. Kaplica w stylu barokowym, zbudowana została w 1663 roku przez starostę Konstantego Lubomirskiego. Miała służyć jako miejsce kultu i kaplica grobowa rodu fundatorów.

     Na skutek pożaru zabudowań klasztornych w 1753 roku, a potem w 1969 roku kasaty józefińskiej, zamarło życie klasztorne. Z nakazu władz zaborcy austriackiego kościół został rozburzony, zniknęły kaplice, oprócz kaplicy Przemienienia Pańskiego. Żydzi zakupili pofranciszkańskie zabudowania wraz z kaplicą, wpłacając do Skarbu Austrii 500 florenów reńskich. Talmudyczny zakaz nie pozwalający im korzystać z takiego pochodzenia budynków spowodował sprzedanie ich w 1800 roku gminie ewangelickiej, założonej dla kolonistów niemieckich w Nowym Sączu i okolicy. W kaplicy Przemienienia Pańskiego powstał zbór wyznania ewangelicko-augsburskiego. W zabudowaniach poklasztornych powstała szkoła niemiecka i mieszkanie pastora. Po 1950 roku upaństwowiono budynki poklasztorne, które wróciły ponownie do gminy ewangelickiej w 1991 roku.

Kaplica Przemienienia Pańskiego dotrwała do dzisiaj bez większych zmian architektonicznych.

Adres: Pijarska 21

Warto zobaczyć:

Czy wiesz, że:

  • Niemcy pojawili się na Sądecczyźnie w czasie panowania cesarza austriackiego Józefa II, a ich osady lokalizowano na terenach konfiskowanych klasztorom. W zamian za osiedlenie się w Galicji otrzymywali ziemię, zwalniano ich z obowiązku posyłania pierworodnego syna do wojska, otrzymywali też dotację ze skarbu cesarskiego.

  • W Sądeckim Parku Etnograficznym (ulica Lwowska 226) znajduje się sektor kolonistów niemieckich, w którym odtworzony został fragment dawnej zabudowy osadników. Zobaczyć tam można charakterystyczne dla kolonistów siedliska – domy budowane szczytem do drogi z podwórzem pomiędzy domem mieszkalnym, a spichlerzem i oddzielone od drogi wysokim murem, z bramą wjazdową i furtką wejściową.

PolishEnglishFrenchGermanItalianSlovakUkrainian
Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!